Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Apwyntiadau 14 Gorffennaf 2021. pdf icon PDF 97 KB

4.

Pwyllgor Apwyntiadau 26 Gorffennaf 2021. pdf icon PDF 98 KB

5.

Pwyllgor Apwyntiadau 29 Gorffennaf 2021. pdf icon PDF 98 KB

6.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 122 KB

I dderbyn ac ystyried yr eitem(au) canlynol, sydd ym marn y swyddog priodol yn eitemau eithriedig gan gymryd i ystyriaeth prawf budd y cyhoedd ac y dylid eithrio’r wasg a'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod. Mae prawf budd y cyhoedd ynghlwm.

7.

Ystyried y Broses Benodi ar gyfer y swydd Pennaeth Gwasanaethau Tir ac Eiddo.