Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting - Via Microsoft Teams

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Ystyried y broses benodi ar gyfer swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Amgylchedd - Briff gan y Prif Weithredwr a Phennaeth Gwasanaethau i Bobl (Llafar).