Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

13.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

14.

Datganiadau o Ddiddordeb.

15.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw’r cyfarfod ar agor i’r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai’r cyfarfod gael ei gau i’r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o’r eitem. pdf icon PDF 27 KB

16.

I ystyried a phenderfynu apêl yn erbyn diswyddo.