Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod o bell

Cyswllt: Cath Forbes-Thompson 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Grwp Arweinyddiaeth Craffu a gynhaliwyd ar y 2il Hydref 2019. pdf icon PDF 214 KB

4.

Craffu – Arolwg Aelodau. pdf icon PDF 264 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynnal cydgyfarfod o'r Pwyllgorau Craffu.