Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 4 Ebrill 2023. pdf icon PDF 211 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.     Adroddiad Blynddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-2022 – 22 Mawrth 2023;

2.     Cyhoeddi Data Bwlch Cyflog rhwng  y Rhywiau 2022 – Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017- 22 Mawrth 2023.

7.

Hysbysiad o Gynnig - Democratiaeth ac Atebolrwydd pdf icon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Diweddaru ar y Gronfa Ymrymuso’r Gymuned. pdf icon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Mwstro Tîm Caerffili. pdf icon PDF 292 KB