Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Sirhowy Room - Penallta House

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2023. pdf icon PDF 223 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Polisïau Ystwyth – Ty Penallta – 18 Ionawr 2023;

2.    Polisi Perchentyaeth Cost Isel – 18 Ionawr 2023;

3.    Estyniad I Hyblyg Oherwydd Amgylchiadau Eithriadol - Gwasanaethau Corfforaethol – 25 Ionawr 2023.

 

  * Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd 01443 864246, erbyn 10.00 a.m. ar Dydd Llun, 20 Chwefror 2023.

 

 I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

 

 

 

7.

Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw yr Awdurdod Cyfan (Mis 9) pdf icon PDF 279 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Y Diweddaraf ar Gronfeydd Wrth Gefn. pdf icon PDF 452 KB