Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 6 Ebrill 2021. pdf icon PDF 215 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Gweithio HyblygAdroddiad Diweddaru – 7fed Ebrill 2021;

2.    Diweddariad 6-mis Strategaeth Drawsnewid Tîm CaerffiliYn Well Gyda'n Gilydd – 21ain Ebrill 2021;

3.    Diweddariad Chwe Mis Asesiad Perfformiad Corfforaethol 2020 – 21ain Ebrill 2021.

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Ddydd Llun, 24ain Mai 2021.

 

7.

Rhybudd o Gynnig - Cwestiynau i Arweinydd y Cyngor. pdf icon PDF 279 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

8.

Cynllun Gwirfoddoli i Weithwyr. pdf icon PDF 384 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Polisi Gwerth Cymdeithasol a Mabwysiadu'r Fframwaith Themâu, Canlyniadau a Mesurau. pdf icon PDF 256 KB

Dogfennau ychwanegol: