Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting - Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 29ain Medi 2020. pdf icon PDF 251 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Fframwaith Strategol ar gyfer Adferiad – 30ain Medi 2020;

2.    Cynllun Cydraddoldeb StrategolAdroddiad Monitro a Gwella Blynddol 2018-2019 – 14eg Hydref 2020;

3.    Gweithio Hyblyg – 14eg Hydref 2020;

4.    Trin Arian Parod – 14eg Hydref 2020;

5.    Gwasanaeth Arlwyo Heb Arian – Ysgolion – 14eg Hydref 2020;

6.    Rhaglen Safleodd Stragegol Llywodraeth Cymru - Cyfleoedd I Ness Tar, Caerffili – 20fed Hydref 2020;

7.    Gweithdrefnau Recriwtio Mwy Diogel a Pholisïau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) – 28ain Hydref 2020;

8.    Rhyddid y Fwrdeistref - y Lleng Brydeinig Frenhinol – 28ain Hydref 2020;       

9.    Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2019/20 – 28ain Hydref 2020.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun,9fed Tachwedd 2020.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Strategaeth TGCh Arfaethedig - Cyflwyniad.

8.

Strategaeth Fasnachol a Buddsoddi. pdf icon PDF 289 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rôl Craffu wrth gryfhau Tîm Caerffili. pdf icon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol: