Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 28ain Mai 2019. pdf icon PDF 323 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 577 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.         Alldro Dros Dro ar gyfer 2018/19 - 12fed Mehefin 2019;

2.         Strategaeth Trawsffurfio Caerffili’r Dyfodol- #TîmCaerffili - Yn Well Gyda’n Gil - 12fed Mehefin 2019;

3.         Strategaeth Cwsmeriaid a Digidol a Chynllun Gweithredu Strategol - 12fed Mehefin 2019;

4.         Egwyddorion ar Weithredu “Office 365” - 12fed Mehefin 2019;

5.         Adriddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2017-2018 ac Adroddiad Cynydd Blynyddol ar Strategaeth Yr Iaith Gymraeg 2017-2022 - 26ain Mehefin 2019.

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Gwener, 8fed Gorffennaf 2019.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad Craffu canlynol:-

7.

Adroddiad Perfformiad Diwedd Blwyddyn ar gyfer Gwasanaethau Corfforaethol 2018/19. pdf icon PDF 815 KB