Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 15 Mai 2023. pdf icon PDF 232 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Presenoldeb Disgyblion pdf icon PDF 282 KB

7.

Datblygu Model o Gymorth Dysgu pdf icon PDF 584 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Trosolwg o'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg pdf icon PDF 369 KB

9.

Rhaglen Band B Cymunedau Dysgu Cynaliadwy - Cynnig Cam 3 pdf icon PDF 280 KB