Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 14 Chwefror 2023. pdf icon PDF 228 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Ffurfioli Model y Gwasanaeth Ieuenctid – 22 Chwefror 2023;

2.    Terfyniad Gwirfoddol Arfaethedig o Gontract Menter Cyllid Preifat Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.- 8 Mawrth 2023.

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 27g Mawrth 2023.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Crynodeb o Ganlyniadau Arolygon Estyn o dan y Fframwaith Arolygu Cyffredin newydd - mis Ionawr 2022 hyd at fis Rhagfyr 2023 pdf icon PDF 274 KB

8.

Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg 2023-2025 pdf icon PDF 437 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cymorth ar gyfer Ysgolion pdf icon PDF 313 KB

10.

Dirprwyo Cymorth Ychwanegol pdf icon PDF 160 KB