Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 22 Mawrth 2021. pdf icon PDF 237 KB

4.

Pwyllgor Craffu Addysg Arbennig a gynhaliwyd ar 25 Mawrth 2021. pdf icon PDF 218 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

  1. Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain GanrifAdroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon – 7fed Ebrill 2021;
  2. Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain GanrifAdroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod 7fed Ebrill 2021;
  3. Band B y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain GanrifCynnig Cam 2 ar gyfer Canolfan i Ddysgwyr Agored i Niwed – 7fed Ebill 2021;
  4. Band B y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain GanrifCynnig Cam 2 ar gyfer Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon – 7fed Ebrill 2021;
  5. Band B y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain GanrifCynnig Cam 2 ar gyfer Ysgol Gynradd Plasyfelin – 7fed Ebrill 2021;
  6. Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) 2021-2022 – 21ain Ebrill 2021.

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Dydd Gwener, 14eg Mai 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

8.

Aseiad Perfformiad Cyfadran Diweddariad Chwe Mis 2020. pdf icon PDF 375 KB

Dogfennau ychwanegol: