Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2023. pdf icon PDF 224 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Dirprwyaeth Cymorth Ychwanegol – 19th Ebrill 2023;

2.    Cynnig Band B Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu – Diweddariad Ysgol Cae’r Drindod – 19th Ebrill 2023.

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Gwener, 12 Mai 2023.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

7.

Blaenoriaethau'r Fforwm Ieuenctid. pdf icon PDF 366 KB

8.

Cynnydd ADY a Chanlyniadau'r Gweithgor. pdf icon PDF 610 KB

9.

Pa mor Effeithiol yw Ein Gwaith i Leihau Gwaharddiadau. pdf icon PDF 907 KB

10.

Darpariaeth ar gyfer Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS). pdf icon PDF 586 KB