Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 17 Mai 2021. pdf icon PDF 209 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Buddsoddiad ym Mharc Virginia/Ail ddosbarth ategol yn Ysgol Gyfun Cenydd Sant ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod – 9fed Mehefin 2021;

2.    Dileu'r Gwasanaeth Ieuenctid o'r Brydles a'r Defnydd O Sefydliad Crymlyn – 9fed Mehefin 2021.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Dydd Llun, 28ain Mehefin 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Compendiwm Cynhwysiant. pdf icon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategaeth NEET. pdf icon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cytundebau Lefel Gwasanaeth. pdf icon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Gweithredu’r Cwricwlwm Newydd i Gymru. pdf icon PDF 259 KB