Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 11 Ionawr 2021. pdf icon PDF 229 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg. pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Dyfarniad Cyflog Athrawon 2020/21 – 13eg Ionawr 2021.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Dydd Gwener, 19eg Mawrth 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif - Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod. pdf icon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif - Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon. pdf icon PDF 248 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Monitro Cyllideb 2020/21 (Cyfnod 9). pdf icon PDF 278 KB

Dogfennau ychwanegol: