Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Joanne Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2022. pdf icon PDF 294 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

Derbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu a ganlyn:-

6.

Adroddiad Rhanbarthol ar Sefydlogrwydd y Farchnad 2022-2025. pdf icon PDF 248 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cronfa Integreiddio Rhanbarthol. pdf icon PDF 278 KB

8.

Cyflwyniad Fy Nhîm Cefnogi (MyST).

9.

Adroddiad Monitro'r Gyllideb (Mis 5). pdf icon PDF 263 KB

Dogfennau ychwanegol: