Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 15 Mehefin 2021. pdf icon PDF 224 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

6.

Asesiad Perfformiad y Gyfadran – Cymunedau – Adroddiad Diwedd Blwyddyn 2020/21. pdf icon PDF 273 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 269 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynnig i ddatblygu dau gyfleuster seibiant newydd. pdf icon PDF 496 KB

9.

Penodi Aelod Cyfetholedig i'r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol: