Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Andrea Jones 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 18fed Ebrill 2023. pdf icon PDF 226 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

6.

Hysbysiad o Gynnig - Siarter Clefyd Niwronau Motor. pdf icon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyflwyniad Llais.

8.

Cyllideb Refeniw Gwasanaethau Cymdeithasol 2023/24. pdf icon PDF 173 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Taliad Atodol ar gyfer Cartrefi Gofal Preswyl/Nyrsio i Gynorthwyo â Chostau Cynyddol Amwynderau a Chostau Bwyd. pdf icon PDF 159 KB