Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Joanne Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

 

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd 2022. pdf icon PDF 292 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1. Asesiad Perfformiad Corfforaethol 2021/22 (Craffu ar y Cyd – 30 Tachwedd 2022);

2. Adroddiad Asesu Drafft ar gyfer 2021/22 (Craffu ar y Cyd – 30ain Tachwedd 2022).

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Jo Thomas, 07714600912, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Gwener, 23 Ionawr 2023..

 

7.

I dderbyn Rhybudd o Gynnig - Cyflogwr Maeth sy'n Ystyriol o Deuluoedd. pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

Derbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu a ganlyn:-

 

8.

Cyflwyniad Gwasanaethau Dydd.

9.

Adroddiad Monitro'r Gyllideb (Mis 7). pdf icon PDF 261 KB

Dogfennau ychwanegol: