Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 12fed Mehefin 2024. pdf icon PDF 132 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Rhif Cais: 22/0713/RET - The Meadows Farm Village Retreat, The Meadows, Gypsy Lane, Groes-wen, Caerdydd. pdf icon PDF 171 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhif Cais: 24/0120/LA - Tir yng nghyfeirnod grid 316303 186554, Parc Busnes Caerffili, Caerffili. pdf icon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol: