Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 10fed Ionawr 2024. pdf icon PDF 142 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Rhif y Cais: 23/0771/FULL - Gorsaf Drenau Caerffili, Station Terrace, Caerffili. pdf icon PDF 188 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhif y Cais: 23/0364/FULL - Robinson Manufacturing Ltd, Yr Hen Chwarel, Cemetery Road, Abercarn, Casnewydd, NP11 5AQ. pdf icon PDF 164 KB

Dogfennau ychwanegol: