Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 13eg Rhagfyr 2023. pdf icon PDF 133 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Rhif Cais: 23/0555/FULL - Stately-Albion Ltd, Uned 14, Darren Drive, Ystâd Ddiwydiannol Tywysog Cymru, Abercarn, Casnewydd NP11 5AR pdf icon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol: