Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 11eg Hydref 2023. pdf icon PDF 144 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Rhif cais: 22/0567/FULL - Gelliargwellt Uchaf Farm, Gelligaer Road, Gelligaer, Hengoed CF82 8FY. pdf icon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhif cais: 23/0503/FULL - Tir i'r de o Abingdon Flooring Ltd., Uned 1, Parcffordd, Ystad Ddiwydiannol Pen-y-fan, Pen-y-fan, Casnewydd NP11 3XG pdf icon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhif cais: 23/0606/COU - 17 Broomfield Street, Caerffili CF83 1FY. pdf icon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol: