Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 13eg Medi 2023. pdf icon PDF 132 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Rhif cais: 23/0360/RM - Cartref Pobl Hŷn Tŷ Darren, Cromwell Road, Rhisga, Casnewydd NP11 6HF. pdf icon PDF 48 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhif cais: 23/0441/RM - Tir yng Nghyfeirnod Grid 318082 197935, Central Avenue i Groveside Road, Oakdale, Coed Duon. pdf icon PDF 181 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhif cais: 23/0452/LA - Ysgol Fabanod Llanfabon, Bryncelyn, Nelson, Treharris CF46 6HL. pdf icon PDF 261 KB

Dogfennau ychwanegol: