Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 14eg June 2023. pdf icon PDF 228 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Rhif y cais. 22/1057/FULL - Uned 2, Clos Coed y Deri, Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-fan, Pen-y-fan, Casnewydd. pdf icon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhif y cais. 23/0315/LA - Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod, Caerphilly Road, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7XW. pdf icon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol: