Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 17eg Mai 2023. pdf icon PDF 222 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Rhif Cais 23/0247/FULL - Uned 4, Ystâd Ddiwydiannol Blaenau'r Cymoedd, Rhymni. pdf icon PDF 59 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhif Cais 23/0273/FULL - Tir yng nghyfeirnod grid 315481 186875, Park Lane, Caerffili. pdf icon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhif Cais 23/0321/COU - 161 Y Stryd Fawr, Coed Duon, NP12 1AA. pdf icon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol: