Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 8fed Chwefror 2023. pdf icon PDF 218 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

4.

Eitem Rhagarweiniol - Rhif Cais 21/1158/RET - GLJ Recycling Ltd, Chapel Bridge Yard, Ystâd Ddiwydiannol Fferm y Capel, Cwmcarn, Casnewydd, NP11 7NL. pdf icon PDF 6 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitem Rhagarweiniol - Rhif Cais 22/0175/NCC - Fferm Gelliargwellt Uchaf, Gelligaer Road, Gelligaer, Hengoed CF82 8FY. pdf icon PDF 213 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhif Cais 22/0841/COU - Tir o fewn perimedr Morgan Street Works, Morgan Street, Llanbradach, Caerffili CF83 3QT. pdf icon PDF 184 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhif Cais 22/0994/LA - Ysgol Gyfun Pontllan-fraith, Coed-Cae-Ddu Road, Pontllan-fraith, Coed Duon NP12 2YB. pdf icon PDF 194 KB

Dogfennau ychwanegol: