Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 11eg Ionawr 2023. pdf icon PDF 223 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Rhif Cais: 20/1027/OUT - Tir ar Gyfeirnod Grid 314548 202993, Duffryn Terrace, Tref Eliot. pdf icon PDF 55 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhif Cais: 21/1158/RET - GLJ Recycling Ltd, Chapel Bridge Yard, Ystâd Ddiwydiannol Fferm y Capel, Cwmcarn, Casnewydd NP11 7NL. pdf icon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhif Cais: 22/0175/NCC - Fferm Gelliargwellt Uchaf, Gelligaer Road, Gelligaer, Hengoed CF82 8FY. pdf icon PDF 53 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhif Cais: 20/0316/COU - Braithwaite Engineers Ltd, Adeilad Rowecord, Commercial Street, Newport Road, Pont-y-meistr, Rhisga, Casnewydd NP11 6EY. pdf icon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol: