Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 9fed Tachwedd 2022. pdf icon PDF 240 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Rhif Cais: 21/1213/FULL - Hen Eglwys Santes Catrin, Gladstone Street, Crosskeys, Casnewydd NP11 7PA. pdf icon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhif Cais: 22/0251/RET - Lanes Recovery Ltd, Adeilad The Sidings, Heol Ddwyreiniol Cenydd Sant, Trecenydd, Caerffili CF83 2RP. pdf icon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhif Cais: 22/0306/FULL - Clwb Golff Bargod, Ffordd Fynediad Fferm Heolddu Uchaf, Bargod CF81 9GF. pdf icon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhif Cais: 22/0758/NCC - Hen Orsaf Betrol Pont-y-meistr, Newport Road, Pont-y-meistr, Rhisga. pdf icon PDF 158 KB

Dogfennau ychwanegol: