Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:- 

 

 

3.

Cais Rhif. 22/0046/COU - 25 Cedar Road, Trinant, Casnewydd NP11 3JW pdf icon PDF 39 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cais Rhif. 21/1192/OUT - Tir yng nghyfeirnod grid 318082 197935, Coedlan Ganolog i Groveside Road, Oakdale pdf icon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cais Rhif. 21/1226/OUT - Cartref Pobl Hŷn Tŷ Darren, Cromwell Road, Rhisga, Casnewydd NP11 6HF pdf icon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol: