Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 13eg Gorffennaf 2022. pdf icon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

 

4.

Cais Rhif. 22/0353/NCC - Parc Solar Hill Farm, Penrhiwarwydd Farm, Mynyddislwyn, Mountain Road, Mynyddislwyn pdf icon PDF 38 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cais Rhif. 22/0549/COU - 63 Y Stryd Fasnachol, Pont-y-meistr, Rhisga, Casnewydd, NP11 6AW pdf icon PDF 59 KB

Dogfennau ychwanegol: