Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 13eg Ebrill 2022. pdf icon PDF 231 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:- 

 

 

4.

Cais Rhif. 21/1215/FULL - Castell Caerffili, Castle Street, Caerffili CF83 1JD. pdf icon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cais Rhif. 22/0130/NCC - Ysbyty Cefn Carnau, Cefn Carnau Lane, Draenen Pen-y-graig, Caerffili CF83 1LX. pdf icon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cais Rhif. 22/0157/NCC - 9 Lôn Gwerthonor, Gilfach, Bargod, CF81 8JT. pdf icon PDF 50 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cais Rhif. 22/0341/FULL - Byngalo Llwyn Cae, Gypsy Lane, Groes-wen, Caerdydd CF15 7UP. pdf icon PDF 213 KB

Dogfennau ychwanegol: