Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 9fed Mawrth 2022 pdf icon PDF 232 KB

4.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 23ain Mawrth 2022. pdf icon PDF 163 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:- 

 

 

5.

Cais Rhif. 21/0342/LA - Tir ym Mharc Penallta, Heol Penallta, Penallta. pdf icon PDF 47 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cais Rhif. 21/1090/RM - Austin Grange, Maes Glas South UL, Caerffili CF83 1LN. pdf icon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cais Rhif. 22/0018/RET - Chambers House, 49 Blackwood Road, Pontllan-fraith, Coed Duon NP12 2BW. pdf icon PDF 53 KB

Dogfennau ychwanegol: