Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 12fed Ionawr 2022. pdf icon PDF 233 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:- 

 

4.

Cais Rhif. 21/0922/LA - Ysgol Gymraeg Bro Allta, Stryd Ganolog, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7XQ. pdf icon PDF 188 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cais Rhif. 21/1056/COU - 53 Sir Ivor Road, Pontllan-fraith, Coed Duon NP12 2JL. pdf icon PDF 37 KB

Dogfennau ychwanegol: