Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 3ydd Tachwedd 2021. pdf icon PDF 133 KB

4.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 10fed Tachwedd 2021. pdf icon PDF 226 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:- 

 

 

5.

Cais Rhif. 21/0974/FULL - Tir ar Gyfeirnod Grid 319235 191320, Ystâd Ddiwydiannol Nine Mile Point, Cwmfelin-fach. pdf icon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cais Rhif. 21/1025/LA - Hen Ysgol Uwchradd Cwmcarn, Chapel Farm Terrace i Ysgol Cwmcarn, Cwmcarn, Casnewydd NP11 7NG. pdf icon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol: