Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 13eg Hydref 2021. pdf icon PDF 215 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:- 

 

 

4.

Eitem Ragarweiniol Cais Rhif. 20/0702/FULL - Fferm Gelliargwellt Uchaf, Gelligaer Road, Gelligaer, Hengoed CF82 8FY. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cais Rhif. 18/1077/FULL Llys Ifor, Heol y Cilgant, Caerffili. pdf icon PDF 53 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cais Rhif. 21/0574/FULL The Rhos, Heol Bedwas, Caerffili. pdf icon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol: