Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 11eg Awst 2021. pdf icon PDF 217 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:- 

 

4.

Rhif cais 20/1073/FULL - Tir yng nghyfeirnod grid 315195 191134, Lôn i'r dwyrain o Gilgant Wingfield, Llanbradach, Caerffili pdf icon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gorchymyn Cadw Coed 91 (2021) - Tir o fewn cwrtil 60 Park Road, Bargod. pdf icon PDF 227 KB

Dogfennau ychwanegol: