Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 14eg Gorffennaf 2021. pdf icon PDF 202 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:- 

 

4.

Rhif Cais. 21/0350/FULL - Redlands, The Avenue, Llanbradach, Caerffili CF83 3LL. pdf icon PDF 28 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhif Cais 21/0382/FULL – Parc Aneurin, Heol Aneurin, Pen-yr-heol, Caerffili. pdf icon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhif Cais 21/0564/COU - Uned 2, Victoria House, Victoria Road, Rhymni, Tredegar NP22 5NU. pdf icon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol: