Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:- 

 

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 17eg Chwefror 2021. pdf icon PDF 212 KB

4.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 3ydd Mawrth 2021. pdf icon PDF 144 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:- 

 

5.

Rhif Cod 20/0983/NCC - Tir i'r Gorllewin o Coronation Terrace, Senghenydd, Caerffili. pdf icon PDF 56 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhif Cod 21/0055/FULL – Tir ar Gyfeirnod Grid 316873 201344, Heol Abernant, Markham. pdf icon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhif Cod 21/0225/NCC - Yr Hen Chwarel, Cemetery Road, Abercarn, Casnewydd. pdf icon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhif Cod 21/0232/RET – Y Garej, Woodfield Street, Maes-y-coed, Pontllan-fraith, Coed Duon. pdf icon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cymru'r Dyfodol - Materion ac Ystyriaethau - Cyflwyniad.