Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 10fed Ebrill 2024. pdf icon PDF 127 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Rhif cais: 23/0526/COU - Tir yn Long Barn, Fferm Argoed Uchaf, Sunnyview, Argoed, Coed Duon NP12 0AJ. pdf icon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhif cais: 24/0129/COU - Arosfa, 48 Y Stryd Fawr, Pengam, Coed Duon NP12 3SZ. pdf icon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhif cais: 24/0152/COU - 16 Y Stryd Fawr, Rhymni, Tredegar NP22 5NB. pdf icon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol: