Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 10fed Awst 2022. pdf icon PDF 205 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

 

4.

Cais Rhif. 19/0787/COU - Ystâd Castell Rhiw'r-perrai, Heol Rhydri i Graig y Llan, Rhydri. pdf icon PDF 315 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cais Rhif. 19/0788/LBC - Ystâd Castell Rhiw'r-perrai, Heol Rhydri i Graig Llan, Rhydri. pdf icon PDF 241 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cais Rhif. 19/0789/COU - Ystâd Castell Rhiw'r-perrai, Heol Rhydri i Graig y Llan, Rhydri. pdf icon PDF 204 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cais Rhif. 19/0790/LBC - Ystâd Castell Rhiw'r-perrai, Heol Rhydri i Graig Llan, Rhydri. pdf icon PDF 193 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cais Rhif. 21/0877/FULL - Fair View Garage, Woodland Place, Pengam, Coed Duon, NP12 3QX. pdf icon PDF 185 KB

Dogfennau ychwanegol: