Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 14eg Rhagfyr 2022. pdf icon PDF 218 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Rhif Eitem Ragarweiniol: 21/1213/FULL - Hen Eglwys Santes Catrin, Gladstone Street, Crosskeys, Casnewydd NP11 7PA. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhif Cais: 20/0957/FULL - Tir yn yr Hen Ffermdy, Lôn Ddwyreiniol Fferm Pentref-y-groes, Croespenmaen. pdf icon PDF 42 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhif Cais: 22/0443/FULL - Tir yn safle'r hen Crown Inn, The Crown Access Road, Pontllan-fraith. pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol: