Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 28ain Medi 2022. pdf icon PDF 233 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

4.

Rhif Cais Eitem Rhagarweiniol 19/1018/OUT - Tir Cyfeirnod Grid 310845 196295, Brooklands, Nelson. pdf icon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhif Cais 22/0743/RET - MCI Logistics, Uned B Canolfan Fusnes MCI, 4-5 Ystâd Ddiwydiannol Newton, Crosskeys, NP11 7PZ. pdf icon PDF 35 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhif Cais 22/0619/NCC - Austin Grange, Lôn Drefol Ddeheuol Maes Glas, Caerffili CF83 1LN. pdf icon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhif Cais 22/0207/RET - T G Howell and Sons Limited, Clifton Street, Ty-du, Rhisga, Casnewydd, NP10 9YU. pdf icon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol: