Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Cynllunio ar 19eg Mai 2021. pdf icon PDF 248 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:- 

 

 

4.

Rhif cod 21/0466/NCC - Rosebank Cottage, Brookside Bungalows, Cwmgelli, Coed Duon NP12 1BQ. pdf icon PDF 45 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Y Cynllun Datblygu Lleol sy'n dod i'r amlwg a'r Broses o ran Safleoedd Ymgeisiol - Cyflwyniad.