Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 7fed Medi 2022. pdf icon PDF 232 KB

Nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 383 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Meysydd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 855 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. - Argyfwng Costau Byw. pdf icon PDF 353 KB

7.

Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y Du – Cynllun Buddsoddi Lleol Caerffili. pdf icon PDF 578 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Alldro Refeniw Dros Dro ar gyfer 2021/22. pdf icon PDF 507 KB

9.

Bryn Carno. pdf icon PDF 255 KB

10.

Y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro. pdf icon PDF 582 KB