Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet 8fed Mawrth 2023. pdf icon PDF 244 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 368 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-2022. pdf icon PDF 309 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyhoeddi Data Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2022 - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017. pdf icon PDF 361 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyfundrefnau Torri Glaswellt. pdf icon PDF 357 KB

Dogfennau ychwanegol: