Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet 25fed Ionawr 2023. pdf icon PDF 214 KB

4.

Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon a gynhaliwyd ar 25 Ionawr 2023. pdf icon PDF 201 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

5.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 375 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

6.

Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol. pdf icon PDF 371 KB

7.

Ffurfioli Model y Gwasanaeth Ieuenctid. pdf icon PDF 231 KB

8.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch Llywodraeth Cymru 2023/24. pdf icon PDF 232 KB

9.

Cynigion Cyllideb 2023/24. pdf icon PDF 829 KB

Dogfennau ychwanegol: