Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 30 Tachwedd 2022. pdf icon PDF 242 KB

4.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 14 Rhagfyr 2022. pdf icon PDF 246 KB

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

5.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 376 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

6.

Diweddariad Cyllid Bryn Carno. pdf icon PDF 283 KB

7.

Dyfodol Clwb Bowlio Dan Do Islwyn. pdf icon PDF 230 KB

8.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 220 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw’r cyfarfod ar agor i’r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai’r cyfarfod gael ei gau i’r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o’r eitem:-

9.

Estyniad I Hyblyg Oherwydd Amgylchiadau Eithriadol - Gwasanaethau Corfforaethol.