Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

Blaenraglen Waith y Cabinet – Nodi.

 

3.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 214 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -  

 

4.

Polisïau Ystwyth. pdf icon PDF 341 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Polisi Perchentyaeth Cost Isel. pdf icon PDF 370 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2023/2024. pdf icon PDF 711 KB

7.

Sylfaen Treth y Cyngor 2023-2024. pdf icon PDF 264 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 210 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw’r cyfarfod ar agor i’r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai’r cyfarfod gael ei gau i’r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o’r eitem-

9.

Gwelliant i Gylchfan Pont Bedwas ar yr A468/B4600.