Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Cabinet ar 27ain Gorffennaf 2022 . pdf icon PDF 240 KB

Nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

 

 

4.

Blaenraglen Waith y Cabinet. pdf icon PDF 228 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol y mae angen penderfyniadau gweithredol arnynt: -

5.

Cynllun Pontio Ailgartrefu Cyflym (CPAC) 2022-2027 pdf icon PDF 533 KB

6.

Adolygiad Gwasgaru Ceiswyr Lloches, Adleoli Affganiaid a Chynlluniau Wcráin. pdf icon PDF 232 KB